Viking Móc / Liên kết / Nhẫn

Viking Hooks / Links / Rings

Viking Móc / Liên kết / Nhẫn

móc viking của chúng tôi, liên kết và nhẫn chủ yếu được sử dụng trong cá và ngư cụ lưới vét, phù hợp cho một loạt các ứng dụng hàng hải và hàng ngày.
phạm vi của chúng ta về viking móc / link / vòng có sẵn trong tiêu chuẩn như kích thước cũng như tùy chỉnh.
móc Viking tính năng G hình và loại DV, chúng tôi có thép stainelss 304/316 và lớp 80.
Liên kết cho thiết bị lưới vét chúng tôi có lilnks tròn,liên kết cảnh, Liên kết nhanh, liên kết C, liên kết lõm.
Nhẫn cho trawling thiết bị, chúng tôi đã giả mạo nhẫn, vòng đúc, hàn nhẫn.