Neo, phụ kiện

Anchors & Fittings

Neo, phụ kiện

Cái neo của kích thước phù hợp và loại được cho là phần quan trọng nhất của thiết bị an toàn có trên thuyền của bạn. Không phụ thuộc vào loại thuyền bạn sở hữu hoặc nơi bạn sử dụng nó, Tây Marine có bạn bảo hiểm với sự lựa chọn tốt nhất của neo, dây chuyền, windlasses và nhiều hơn nữa chèo thuyền của.
neo hoặc có thể chỉ là tạm thời hoặc vĩnh viễn. neo vĩnh viễn được sử dụng trong việc tạo ra một neo đậu, và hiếm khi di chuyển; một dịch vụ chuyên thường cần thiết để di chuyển hoặc duy trì chúng. Tàu mang một hoặc nhiều neo tạm thời, có thể thiết kế khác nhau và trọng lượng.
Một neo biển là một drogue, không tiếp xúc với đáy biển. Nó được sử dụng để kiểm soát một tàu trôi, hoặc để hạn chế tốc độ của một chiếc du thuyền buồm chạy “dưới cột trần” trong một cơn bão.