ròng rọc không gỉ

Stainless Pulleys

KHÔNG GỈ ròng rọc
Ròng rọc là cơ chế nâng chung được sử dụng để gian lận.

Một hệ thống ròng rọc được sử dụng trong dây thừng kết hợp, có thể được mở ở một bên để nhanh chóng và dễ dàng chèn một sợi dây thừng mà không cần phải loại bỏ các hướng tải hoặc thay đổi những sợi dây thừng, bằng cách lặp sợi dây qua ròng rọc (xung quanh ròng rọc) nhiều lần trước hooking đến đối tượng.

Lực lượng cần giảm đi tương ứng với số tiền ròng rọc hoặc “vòng” được sử dụng trong thời gian tời.
những ròng rọc được làm bằng vật liệu thép không gỉ chất lượng tốt, là chống ăn mòn có một sức đề kháng lâu dài và độ bền.

phạm vi của chúng ta về ròng rọc có sẵn trong tiêu chuẩn như kích thước cũng như tùy chỉnh.